Petit Laia

Què Pensem?

La nostra tasca es basa en els següents principis:

Cada infant necessita un ambient familiar que generi seguretat i confiança, i afavoreixi així la relació amb els seus companys i amb les persones adultes que l’envolten.

Cada infant té el seu propi ritme evolutiu i d’aprenentatge, que cal respectar i atendre.

El contacte amb la família permet conèixer l’entorn, on creix i es desenvolupa habitualment l’infant, fora del centre. Té per objectiu, establir pautes i criteris educatius comuns. A l’hora que, permet transmetre als pares la seguretat i confiança necessària per educar els seus fills.