Activitats

El currículum del primer cicle d’educació infantil defineix les capacitats pròpies de l’etapa i estableix tres àrees: descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges.

Per tal de treballar les capacitats pròpies de cada àrea es fan diferents activitats:

Panera dels tresors i joc heurístic

Els petits actuen i juguen amb tot allò que tenen al seu abast. La panera dels tresors i el joc heurístic amb objectes tenen un denominador comú en l’activitat dels infants: l’exploració i la descoberta dels objectes.

La panera dels tresors (6-12m) es presenta quan els infants encara no es desplacen. Concentren la seva activitat en l’exploració dels objectes, i en copsen sensorialment les qualitats d’aquests.

El joc heurístic (12-24m) s’ofereix quan els infants es desplacen, preferentment quan caminen, i quan ja són capaços de posar en contacte intencionadament dos o més objectes; aprenen sobre les seves qualitats.

Racons

El treball per racons és una manera d’organitzar l’aula per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge. Els nens treballen en petits grups i van canviant de racó setmanalment. Aquesta metodologia de treball afavoreix el joc simbòlic, el llenguatge, la cooperació i l’autonomia, ja que cadascú aprèn i juga al seu ritme.

Experimentació

Els nens i nenes exploren lliurement amb diversos materials a nivell sensorial i perceptiu. L’experimentació permet que l’aprenentatge sigui significatiu. A partir de l’experimentació i la manipulació de materials, l’infant es fa preguntes i és ell mateix qui arriba a la solució; d’aquesta manera estimulem el pensament científic de l’infant.

Activitats específiques

Són activitats dirigides per un mestre especialista, com.

  • Motricitat: 2 sessions de 30-45 min.
  • Anglès ( a partir dels 2 anys): 2,5 h/setmana
  • Música: 2 sessions de 30 min.

Altres aspectes que també considerem importants:

  • El treball i l’adquisició de rutines i hàbits: d’alimentació, de treball, d’autonomia i de descans.
  • La transmissió de valors i l’educació emocional.

Treballar l’educació emocional és fonamental en l’aprenentatge i en la vida diària dels nens. Un infant amb seguretat, autoestima i que sàpiga tenir control de les seves emocions, representa una persona capaç d’assolir reptes i buscar solucions. Per afavorir–ho treballarem les emocions a partir de contes, titelles i diferents activitats, on intentarem que els nens siguin conscients i entenguin cada sentiment i, com poder controlar-lo.

  • El treball de les tradicions i centres d’interès referents a les estacions i festivitats del nostre calendari (tardor, castanyada, Nadal, Carnestoltes…).

error: Contingut Protegit!