Relació Família - Escola

Relació família -escola

Date: octubre 27, 2014 Author: Llar Petit Laia Categories: Relació Família - Escola

L’educadora/tutora és habitualment el punt de contacte i amb qui es comenten tots aquells aspectes del dia a dia que afecten a l’alumne. No obstant, per tal de compartir la responsabilitat en l’educació dels infants, la llar d’infants Petit Laia utilitza diferents vies de comunicació:

  • Reunió informativa a l’inici del curs, en la qual l’educadora explica el procés d’adaptació, quins són els objectius de curs i les activitats que es realitzaran al llarg d’aquest.
  • Entrevistes individualitzades, on s’informa als pares del procés seguit pel seu fill/a i se’ls assessora sobre temes relacionats amb l’educació dels infants, inquietuds, pors, canvis…
  • Agenda de seguiment diari, on s’anoten les incidències referents a l’alimentació, el descans, les deposicions o altres observacions.
  • Informes escolars. Dues vegades al llarg del curs els pares reben un breu informe amb les observacions sobre el procés del desenvolupament educatiu del seus fills/es. En el cas dels lactants, se’n lliure un breu informe en acabar el curs.

error: Contingut Protegit!