Què Pensem?

La nostra tasca es basa en els següents principis:

  • La necessitat d’una vinculació afectiva amb les educadores i un entorn acollidor faran que els infants tinguin confiança, se sentin atesos , i afavorirà així el seu desenvolupament maduratiu. Cada infant necessita un ambient familiar que generi seguretat i confiança, i afavoreixi així la relació amb els seus companys i amb les persones adultes que l’envolten.
  • Per tal d’ajudar al seu desenvolupament, cal respectar les diferències individuals dels nens/es. Cada infant té el seu propi ritme evolutiu i d’aprenentatge, que cal respectar i atendre.
  • La relació família i escola és un dels principis bàsics de la nostra tasca. El contacte amb la família permet conèixer l’entorn, on creix i es desenvolupa habitualment l’infant, fora del centre. Té per objectiu, establir pautes i criteris educatius comuns. A l’hora que, permet transmetre als pares la seguretat i confiança necessària per educar els seus fills.
error: Contingut Protegit!